Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-010246-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến làm thủ tục xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”
Bước 2: Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân
Bước 3: Người yêu cầu cấp tờ khai đăng ký kết hôn phải theo mẫu quy định. Trong trường hợp người yêu cầu cấp xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn đã có vợ có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì phải xuất trình giấy chứng tử, bản án
Quyết định bản án đã có hiệu lực pháp luật của toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử
Bước 4: Tờ khai đăng ký kết hôn được cấp có giá trị sử dụng trong 6 tháng. Cán bộ tư pháp vào số sổ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu và trả kết quả cho công dân
Tờ khai theo mẫu
Sổ hộ khẩu gia đình
Chứng minh thư nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn theo Mẫu STP/HT-2006-KH.2
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-010246-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28