Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-086340-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) cấp huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) bộ phận một cửa.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận: Thương nhân nộp hồ sơ về phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) thuộc UBND cấp huyện, thành phố (tại bộ phận một cửa);
Giải quyết: Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và chuyển đến phòng chuyên môn;
Bước 3: Phòng chuyên môn tiếp nhận và xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, phòng chuyên môn phải có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) sẽ cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu cho thương nhân;
Bước 4: Bộ phận "một cửa" nhận kết quả, chuyển trả cho thương nhân đúng thời hạn quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.
2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;
3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn);
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có).
Bản gốc giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đã được cấp
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu
Hồ sơ địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép * Tại địa bàn TP: - Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp * Tại các khu vực khác: Mức thu lệ phí cấp phép kinh doanh bằng 50% mức thu tại địa bàn TP.
Phí thẩm định 50.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21