Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-093531-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc khi hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm theo giấy khai tử
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người, chuyển bản khai kèm theo giấy chứng tử về phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Biên bản họp gia đình
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần theo Giấy uỷ quyền ( thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp 1 lần theo NĐ 54/2006/NĐ-CP
Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân phường cấp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần Mẫu 12-TT1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất tử từ trần với người có công với cách mạng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-093531-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25