Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-135007-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa - thể thao và du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở y tế, Sở Xây dựng.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian 10 ngày, trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho đầy đủ.
- Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên phòng Nghiệp vụ văn hoá thẩm định lại hồ sơ, làm thủ tục cấp phép theo quy định
Bước 3: Trả giấy phép tại bộ phận “một cửa”
( Công chức trả giấy phép và thu lệ phí theo quy định tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại bộ phận “một cửa”
- Thời gian trả giấy phép: Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Bản sao có gía trị pháp lý giấy chứng nhận kinh doanh hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá
Đơn xin thực hiện quảng cáo
Bản sao có gía trị pháp lý giấy chứng nhận KD hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký KD ngành nghề, hàng hoá
Bản sao có giá trị PL giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá QC mà PL quy định phải đăng ký chất lượng
Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo
Văn bản thẩm định của cơ quan về XD đối với bảng, biển, pa nô, màn hình.
Đối với quảng cáo trong lĩnh vực Y tế, phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung QC có giá trị PL về Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thực hiện Quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Gia hạn giấy phép Thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.
Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bản, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích 40m2 trở lên 600.000đ/ 1 GP/1 bảng biển pa nô
Lệ phí Thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2 100.000đ1 GP/1 bảng biển pa nô
Lệ phí Thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2 200.000đ1 GP/1 bảng biển pa nô
Lệ phí Thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2 400.000đ1 GP/1 bảng biển pa nô
Lệ phí Thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2 500.000đ1 GP/1 bảng biển pa nô
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa nô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: dịch vụ khán bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở y tế cấp giếy tiếp nhận) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-135007-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21