Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-140161-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trúng tuyển kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ dự học, sát hạch tại cơ sở được phép đào tạo lái xe
Bước 2: Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách báo cáo theo mẫu quy định với Sở giao thông vận tải tổ chức đào tạo theo chương trình quy định. Báo cáo đề nghị sát hạch với Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Sở giao thông vận tải tiếp nhận báo cáo sát hạch, trực tiếp tổ chức sát hạch lái xe và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch
Bước 4: Chuyển cho cơ sở đào tạo lái xe trả cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:
- Các hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2 đủ từ 18 tuổi trở lên;
- Độ tuổi đối với hạng C: đủ 21 tuổi trở lên;
- Độ tuổi đối với hạng D: đủ 24 tuổi trở lên;
- Độ tuổi đối với hạng E: đủ 27 tuổi trở lên
Đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ y tế
* Hồ sơ của người học lái xe lần đầu:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe(theo mẫu);
- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở Y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
* Hồ sơ của người học lái xe nâng hạng:
- Ngoài giấy tờ nêu trên còn phải có:
+ Xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc của hộ gia đình) về thời gian và số km an toàn theo mẫu quy định.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở có công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp nâng hạng GPLX lên hạng D, E.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
Tải về
Giấy xác nhận thời gian và số km lái xe an tòan phụ lục 14a
Tải về
Giấy xác nhận thời gian và số km lái xe an tòan phụ lục 14b
Tải về
Giấy xác nhận thời gian và số km lái xe an tòan phụ lục 14c
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên và mức phí, lệ phí 1 + Phí sát hạch lý thuyết: 30.000đ/lần (Đối với sát hạch Mô tô) + Phí sát hạch thực hành: 40.000đ/lấn (đối với sát hạch mô tô) + Phí sát hạch lý thuyết: 70.000đ/lần (đối với sát hạch Ô tô) + Phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000đ/lần (Đối với sát hạch ô tô) + Phí sát hạch thực hành trên đường Giao thông công cộng: 50.000đ/lần (đối với ô tô)
Tên và mức phí, lệ phí 2 Lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: 30.000đ/lần

0
23