Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-153748-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với những hồ sơ đủ điều kiện, thời gian giải quyết: không quá 15 ngày (trừ trường hợp đặc biệt khác thời gian giải quyết được quy định cụ thể sau)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người, chuyển bản khai kèm giấy khai tử về phòng Lao động thương binh và xã hội
Bước 3: Phòng Lao động – thương binh và xã hội huyện tiếp nhận hồ sơ, rút hồ sơ đang hưởng trợ cấp hàng tháng của đối tượng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cắt trợ cấp hàng tháng của đối tượng và giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần cho thân nhân của người có công từ trần theo quy định. Gửi toàn bộ hồ sơ cùng các giấy tờ về Sở Lao động – thương binh và xã hội
Bước 4: Sở Lao động – thương binh và xã hội Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất và ra quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần cho thân nhân của người có công từ trần
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (mẫu số 12-TT1)
Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp
Quyết định cắt trợ cấp đối với người có công từ trần của Ủy ban nhân dân huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12- –TT1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-153748-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22