Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS257
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (ưu tiên giải quyết chặt hạ, dịch chuyển cây có nguy cơ gây nguy hiểm )
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Công chức của Phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện;
Bước 3: UBND cấp huyện uỷ quyền cho Phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh;
Bước 4: Nhận giấy phép tại bộ phận "Một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Biên bản thẩm tra thực địa
Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; Đơn vị thực hiện chặt cây
Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm tra thực địa
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Tải về
Mẫu Giấy phép
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển, thay thế cây xanh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS257
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32