Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS58
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" .
- Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản.
- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hội đồng thẩm định phê duyệt trữ lượng hoáng sản xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải hoàn thành việc thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
- Trường hợp không xét duyệt thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Trả kết quả cho tổ chức: Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh gửi cho các ban ngành liên quan và tổ chức trả lại giấy phép
Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước
Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản - Tổng chi phí thăm dò địa chất đến 200.000.000 đồng: 4.000.000 đồng - Tổng chi phí từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng: 2% tổng chi phí - Tổng chi phí từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng: 1% tổng chi phí - Tổng chi phí từ trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng: 10.000.000 đồng + 0,5%* phần vượt trên 1 tỷ đồng - Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng: 55.000.000 đồng + 0,3%* phần vượt trên 10 tỷ đồng - Tổng chi phí trên 20.000.000.000 đồng: 85.000.000 đồng+0,2%* phần vượt trên 20 tỷ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS58
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19