Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-017573-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chủ sở hữu có chứng từ nguồn gốc theo quy định: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Chủ sở hữu không có chứng từ nguồn gốc theo quy định: Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp thì Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu, thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký, biển số hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Tầng 6- Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ còn thiếu phải hướng dẫn để người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe máy chuyên dùng; xem xét, thẩm định cấp giấy đăng ký, biển số. Địa điểm kiểm tra theo thỏa thuận với chủ sở hữu đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi cấp đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký và giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi theo phiếu kiểm tra theo mẫu. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản.
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.
- Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ sở hữu phương tiện chỉ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi có trụ sở chính hoặc đăng thường trú;
- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không phải là chủ sở hữu phương tiện thì phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu phương tiện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức;
- Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được cấp đăng ký, biển số.
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Bản chính (theo mẫu);
- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng, là một trong các chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);
+ Giấy bán, cho, tặng( theo mẫu) - (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng);
+ Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính);
+ Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực.
Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng.
- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:
+ Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính).
+ Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo phải có biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo.
Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai xóa sổ đăng ký theo mẫu (các loại giấy tờ nêu trên là bản chính).
Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định thì chủ sở hữu phải làm bản cam đoan theo (theo mẫu) và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 07 ngày mỗi ngày một lần (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Thông báo công khai xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định thì phải nộp thêm tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Trường hợp khi tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã cấp đăng ký thì phải nộp thêm tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới kèm theo biển số 200.000 đồng/lần/phương tiện
Lệ phí đóng lại số khung, số máy 50.000 đồng/lần/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-017573-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20