Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-065948-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp do tăng, giảm diện tích do đo đạc, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp thu hồi một phần diện tích chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển bộ hồ sơ (01) ngày cho Trung tâm TT-ĐKQSD đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động đến Phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở (10 ngày). Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký Đất đai tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường(01) ngày:
Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (photo có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký biến động mức thu 20.000 đồng trên 01 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp do tăng, giảm diện tích do đo đạc, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp thu hồi một phần diện tích - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-065948-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26