Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-117192-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng hoặc nộp qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận giao cho người nộp. Nếu thành phần hồ sơ không đạt, cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ với lý do cụ thể và hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra trình UBND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu địa điểm đầu tư. Trong quá trình thẩm tra nội dung hồ sơ không đạt phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư (gửi theo đường bưu điện) để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung hồ sơ
Bước 3: - Chủ đầu tư trực tiếp đến nộp lại phiếu biến nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ)
Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm đầu tư, thể hiện đầy đủa các nội dung sau:
+ Tên, địa chỉ doanh nghiệp hoặc cá nhân
+ Lĩnh vực đầu tư, mục tiên đầu tư, sản phẩm chính
+ Tên dự án, tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án, dự kiến nguồn vốn và vốn đầu tư cho dự án
+ Dự kiến quy mô, hình thức đầu tư
+ Dự kiến địa điểm đầu tư và nhu cầu sử dụng đất; trong đó xác định rõ đất dùng cho sản xuất, đất dùng cho nhà xưởng văn phòng
Bản sao hợp lệ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản có giá trị tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức
Bản đồ khu rừng, khu đất lâm nghiệp dự kiến đầu tư trên nền VN2000 nếu đăng ký đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp: (quy mô đăng ký đầu tư dưới 10 ha thì sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/2000, quy mô đăng ký đầu tư từ 10 ha đến 50 ha thì sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/5.000, quy mô đăng ký đầu tư trên 50 ha thì sử dụng bản đồ vị trí đất tỷ lệ 1/10.000); hoặc bản đồ khu đất (quy mô diện tích đất đăng ký đầu tư dưới 10 ha thì sử dụng bản đồ vị trí đất tỷ lệ 1/2.000, nếu quy mô diện tích đất đăng ký đầu tư từ 10 ha trở lên thì sử dụng bản đồ vị trí đất tỷ lệ 1/10.000)
Đối với dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, ngoài các hồ sơ quy định tại các khoản trên đây nhà đầu tư phải có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư theo điều kiện được quy định tại khoản 5, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản
Số bộ hồ sơ: 08 Bộ trong đó có 01 bộ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giới thiệu địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-117192-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26