Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1078
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và xã hội hoặc gửi qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ khi hội đồng xếp hạng doanh nghiệp tỉnh họp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh và xã hội.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ túc đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh và xã hội.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Công văn đề nghị;
Bảng tính điểm - (theo mẫu);
Biểu tổng hợp tình hình lao động - (theo mẫu);
Danh sách đơn vị thành viên - (theo mẫu);
Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp
Bản sao báo cáo tài chính 02 năm liền.
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng tính điểm
Tải về
Biểu tổng hợp tình hình lao động
Tải về
Danh sách đơn vị thành viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng doanh nghiệp có vốn nhà nước - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1078
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21