Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS841
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng - số 14 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận trao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.
+ Đối với hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
+ Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại CFS, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc đã cấp CFS được lưu tại Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng.
+ Cấp bản sao Giấy chứng nhận CFS đối với các trường hợp: Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc; bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng. Bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực), ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản CFS gốc.
+ Cấp lại CFS mới đối với trường hợp: Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.
+ Trường hợp không cấp lại, cơ quan thẩm quyền cấp CFS thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng hoặc gửi kết quả qua đường Bưu điện.
Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận và nhận kết quả.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc.
- Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng.
- Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của Cơ quan cấp giấy chứng nhận.
Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có);
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (theo mẫu);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân
Tải về
Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại CFS
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dung trong chăn nuôi - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS841
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23