Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-147095-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kiểm tra hồ sơ: - Hồ sơ đủ điều kiện thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng chức năng giải quyết.
- Hồ sơ chưa đủ điều kiện, hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.
Trả kết quả: Phòng chức năng thẩm định hồ sơ chuyển đến, thảo nội dung giấy phép chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hoặc có ý kiến chỉ đạo
Văn bản đề nghị cấp phép theo mẫu: Ghi rõ loại văn hoá phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng
Trường hợp nhập khẩu văn hoá phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi cần gửi kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân địa phương)
Trường hợp cấp phép cần giám định nội dung; tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hoá phẩm để cơ quan cấp phép giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phi mậu dịch)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép nhập khẩu Văn hoá phẩm 2000 đ/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân) - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-147095-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19