Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-004113-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chủ quản của đơn vị đăng ký hoạt động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10-15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp phải có trả lời lý do bằng văn bản
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Các tổ chức nộp hồ sơ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Phòng giao dịch 1 cửa - Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An (75 Nguyễn Thị Minh Khai – Vinh - Nghệ An)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết giấy hẹn trả kết quả, nếu không đầy đủ hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tổ chức nộp lệ phí tại phòng tài vụ - Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An
Bước 3: Tổ chức nhận giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Phòng giao dịch 1 cửa - Sở khoa học và công nghệ. Khi nhận giấy chứng nhận xuất trình gấy hẹn trả kết quả và phiếu thu lệ phí
Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động trong điều lệ Tổ chức và Hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
Đăng ký đổi tên tổ chức Khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên của tổ chức Khoa học và công nghệ.
+ Quyết định đổi tên của tổ chức Khoa học và công nghệ.
Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức Khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức Khoa học và công nghệ.
+ Bản sao Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức Khoa học và công nghệ (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).
Đăng ký thay đổi trụ sở chính (trừ trường hợp quy định tại điểm đ mục này)
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và công nghệ.
+ Văn bản về trụ sở chính (theo quy định tại điểm 6, mục III Thông tư 10).
- Trường hợp tổ chức Khoa học và công nghệ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ tổ chức Khoa học và công nghệ phải xin rút hồ sơ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ cũ và đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi mới chuyển đến. Hồ sơ:
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính;
+ Văn bản về trụ sở chính (theo quy định về trụ sở chính tại điểm 6, mục III Thông tư 10);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của tổ chức Khoa học và công nghệ.
+ Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh hoặc thành phố đặt trụ sở trước đây.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy phép đã cấp 50.000đ/01 lần thay đổi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-004113-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25