Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-009995-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Chi cục Thú y
Địa chỉ: 55 Nguyễn Sinh sắc thành phố Vinh Nghệ An
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ và thông báo thời gian kiểm tra cơ sở
Bước 3: Cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản. Nếu cơ sở đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản và trao trực tiếp cho chủ cơ sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở chế biến thủy sản theo phương thức công nghiệp có ít nhất một cán bộ hoặc nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học về 1 trong các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, sinh học, hóa sinh
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng)
Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phâm của cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Chương trình quản lý chất lượng
Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở (nếu có)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế
Văn bằng chứng chỉ của cán bộ kỹ thuật theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phâm của cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Tải về
Mẫu đơn đăng ký kiểm tra -Mẫu 1: Áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản
Tải về
Mẫu đơn đăng ký kiểm tra-Mẫu 3: Áp dụng đối với cơ sở khác
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản Mức thu: 40.000 đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-009995-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30