Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-026268-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 20 ngày làm việc (không kể thời gian sửa chữa, bổ sung hồ sơ) thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An. Số 31 - Đường Quang Trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An Số 31 - Đường Quang Trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (theo mẫu quy định)
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên
Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi thăm dò hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh, hoặc giấy thành lập công ty, giấy phép đầu tư
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên 100.000 đồng.
Phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất đối có lưu lượng từ 1000 đến dưới 3000m3/ngày đêm 2.500.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất đối có lưu lượng từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm 550.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất đối có lưu lượng từ 500 đến dưới 1000m3/ngày đêm 1.200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-026268-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29