Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-130701-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào bản khai Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Hội Cựu chiến binh cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xác nhận và lập danh sách báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào Giấy chứng tử và báo cáo của Hội Cựu chiến binh cấp xã, đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước được hưởng tiền mai táng phí theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ đối tượng thuộc diện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh Người có công và Luật Bảo hiểm xã hội)
Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí
Giấy chứng nhận Cựu chiến binh (01 bản chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu 1b)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-130701-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31