Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-045225-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/ Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Dược xử lý
Bước 3: Trả kết quả cho Cá nhân/Tổ chức tại Bộ phận một cửa
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Bản kê tổ chức nhân sự, cơ sở, trang thiết bị chuyên môn
Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp (Bản gốc)
Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy phép kinh doanh thuốc
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuốc trong 05 năm qua theo qui định của Bộ Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Mẫu do Sở Y tế soạn thảo)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Công ty: 3.000.000 đồng -Nhà thuốc: 240.000 đồng - Quầy thuốc: 120.000 đồng - Đại lý: 120.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-045225-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25