Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS810
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật Công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Phiếu yêu cầu cấp bản sao;
Văn bản cần sao (nếu có);
Chứng minh nhân dân của người yêu cầu cấp bản sao.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
Lệ phí Theo quy định của Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [107]
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản - Ninh Thuận
Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản - Ninh Thuận
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Ninh Thuận
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Ninh Thuận
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Ninh Thuận
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Ninh Thuận
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Ninh Thuận
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Ninh Thuận
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Cấp bản sao trích lục hộ tịch - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Ninh Thuận
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Ninh Thuận
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Ninh Thuận
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Ninh Thuận
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Ninh Thuận
Thành lập Văn phòng công chứng - Ninh Thuận
Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng - Ninh Thuận
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Ninh Thuận
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Ninh Thuận
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Ninh Thuận
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Ninh Thuận
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh - Ninh Thuận
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Ninh Thuận
Bổ nhiệm công chứng viên - Ninh Thuận
Bổ nhiệm lại công chứng viên - Ninh Thuận
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Ninh Thuận
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Ninh Thuận
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Ninh Thuận
Công chứng di chúc - Ninh Thuận
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Ninh Thuận
Nhận lưu giữ di chúc - Ninh Thuận
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Ninh Thuận
Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng - Ninh Thuận
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên - Ninh Thuận
Thi tuyển viên chức - Ninh Thuận
Xét tuyển viên chức - Ninh Thuận
Xét tuyển đặc cách viên chức - Ninh Thuận
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Ninh Thuận
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - Ninh Thuận
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Ninh Thuận
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu - Ninh Thuận
Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng - Ninh Thuận
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - Ninh Thuận
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - Ninh Thuận
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Ninh Thuận
Chi trả tiền bồi thường - Ninh Thuận
Cấp bản sao từ sổ gốc - Ninh Thuận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Ninh Thuận
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Ninh Thuận
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Ninh Thuận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Ninh Thuận
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Ninh Thuận
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Ninh Thuận
Chứng thực di chúc - Ninh Thuận
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Ninh Thuận
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Ninh Thuận
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Ninh Thuận
Cấp bản sao từ sổ gốc - Ninh Thuận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Ninh Thuận
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Ninh Thuận
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Ninh Thuận
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Ninh Thuận
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Ninh Thuận
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Ninh Thuận
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Ninh Thuận
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Ninh Thuận
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Ninh Thuận
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Ninh Thuận
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Ninh Thuận
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Ninh Thuận
Đăng ký lại khai tử - Ninh Thuận
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Ninh Thuận
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Ninh Thuận
Bổ sung hộ tịch - Ninh Thuận
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Ninh Thuận
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn) - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) - Ninh Thuận
Cấp giấy phép vận chuyển gấu - Ninh Thuận
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Ninh Thuận
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Ninh Thuận
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Ninh Thuận
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Ninh Thuận
Quyết định chủ trương đầu tư của quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Ninh Thuận
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Ninh Thuận
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Ninh Thuận
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Ninh Thuận
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Ninh Thuận
Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ - Ninh Thuận
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Ninh Thuận
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Ninh Thuận
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ninh Thuận
Giám định vết thương còn sót - Ninh Thuận
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Ninh Thuận
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS810
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24