Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS813
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/ Chi cục Thủy sản/ Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật/ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản/Chi cục Thủy lợi (theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/ Chi cục Thủy sản, Chi cục trồng trọc và bảo vệ thực vật/ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cơ sở gởi hồ sơ trực tiếp tại chi cục, qua bưu điện, qua fax, email, mạng điện tử của chi cục có liên quan.
- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,
Địa chỉ: 263/26 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Fax: 068.3826885 - Email: chicucqlcl@ninhthuan.gov.vn
- Chi cục Thủy sản.
Địa chỉ: số 38, đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.
Fax: 0683.895555 - Email: chicucqlcnts@ninhthuan.gov.vn
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,
Địa chỉ: số 11 đường Minh Mạng, thành phố Phan Rang - Tháp chàm.
Fax: 068.3888627 - Email: hcbvtvnt@gmail.com
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y,
Địa chỉ: Số 385 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Fax: 068.38888169 - Email: cctynt@gmail.com
- Chi cục Thủy lợi
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Khuyến, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Fax: 068.3823474 - Email: chicuctl@ninhthuan.gov.vn
- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Địa chỉ: 263/26 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Fax: 068.3826885 - Email: chicucqlcl@ninhthuan.gov.vn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của chi cục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Bước 2: Chi cục nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Chi cục kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của chi cục.
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản 150.000 đồng/1lần cấp
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản 40.000 đồng/1lần cấp
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000đồng/1lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS813
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16