Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-093731-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kèm danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện
Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì hướng dẫn UBND cấp xã yêu cầu cá nhân hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách nộp hồ sơ về phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ;
Bước 4: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bản khai cá nhân (Mẫu CC1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; Bằng “Có công với nước”; Huân chương kháng chiến; Huy chương kháng chiến; Quyết định khen thưởng;
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện;
Văn bản kèm danh sách trích ngang đề nghị hưởng chế độ trợ cấp do UBND cấp xã lập
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

0
43