Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS173
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã); - Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện, thành, thị.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5: Trong 01 ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã) phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện).
Bước 6: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, thì phòng chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
+ Trong thời gian 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, thì phòng chuyên môn tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ký cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bước 7: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị để nhận kết quả
Bước 8: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị tiếp nhận giấy hẹn thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Văn bản đề nghị cấp lại (theo Phụ lục 56);
Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 200.000đồng/giấy/lần cấp
Lệ phí tại các khu vực khác ngoài thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh bằng 50% mức thu tương ứng quy định.
Lệ phí thẩm định tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS173
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40