Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-149966-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/Tp. nơi có công trình khoan thăm dò
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với công trình thăm dò có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm. Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ và nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm viẹc trong tuần.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
- Công chức trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận và trao giấy phép cho người nhận.
Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính các ngày làm viẹc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải có: Thông báo cho phép đầu tư, Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả thi (đối với các dự án đầu tư), Văn bản của cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước (đối với các trường hợp khai thác không thuộc dự án đầu tư)
Đơn đề nghị cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng.từ 200 đến dưới 3.000m3/ngđ).
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Tải về
Thiết kế giếng thăm dò – khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng.dưới 200m3/ngđ).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 100.000 đồng/giấy phép
Lệ phí thẩm định hồ sơ : 150.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngđ. - 450.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp thăm dò có lưu lượng từ 200m3/ngđ đến dưới 500m3/ngđ. - 1.200.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp thăm dò có lưu lượng từ 500m3/ngđ đến dưới 1.000m3/ngđ. - 2.200.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3/ngđ đến dưới 3.000m3/ngđ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-149966-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30