Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-227017-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổng hợp Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại văn phòng Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; Bảng kê đánh dấu mã số gia súc; Biên bản niêm phong chì (nếu có); Biên lai thu phí, lệ phí; Biên lai thu chi phí tiêu độc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ hàng) khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra khỏi tỉnh phải đăng kiểm dịch với Chi cục Thú y (trực tiếp đăng ký tại các trạm Thú y huyện, thành phố (đã được Chi cục ủy quyền).
Bước 2: Kiểm dịch viên sau khi thực hiện việc kiểm dịch nếu động vật đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi huyện
Bước 3: Chủ hàng đem hồ sơ kiểm dịch đến nộp tại phòng Kỹ thuật – Chi cục Thú y, 48 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP.Tuy Hòa, để được đổi giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và nộp lệ phí theo quy định .
Chủ hàng nhận: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; Biên lai thu phí, lệ phí; bảng kê mã số đánh dấu gia súc hoặc biên bản niêm phong chì.
- Thời gian tiếp nhận đăng ký và kiểm dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h30 – 15h). Riêng các ngày thứ 7, chủ nhật, lể, thực hiện kiểm dịch và đổi giấy vào buổi chiều từ 13h30 – 17h.
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có)
Bản gốc giấy chứng nhận tiêm phòng
Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh (mẫu 13).
Tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện (mẫu 1).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển nội tỉnh 5.000 đ/lần
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh 30.000 đ/lần
Cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật do khách hàng yêu cầu: 50% mức thu lần đầu 50% mức thu lần đầu
Phí đánh dấu gia súc: - Bấm thẻ tai đối với heo (lợn), dê, cừu: 6.500 đ/thẻ. - Bấm thẻ tai đối với trâu, bò, ngựa, hươu, nai: 8.000 đ/thẻ.
Phí kiểm tra lâm sàng động vật - Trâu, bò, ngựa: 5.500 đ/con. - Heo (lợn) trên 15kg: 1.000 đ/con. - Heo (lợn) dưới 15kg: 500 đ/con. - Chó, mèo, dê, cừu: 3.000 đ/con. - Gia cầm trưởng thành: 100 đ/con. - Gia cầm con (dưới 1 tuần tuổi): 50đ/con. Các loại khác theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính
Phí niêm phong động vật, phương tiện vận chuyển động vật 1.500 đ/thẻ.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32