Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-013121-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi giấy Chứng chỉ hành nghề hết hạn 3 tháng đối tượng phải tự hoàn thành bộ hồ sơ (theo mục 7)
- Sau khi hồ sơ hoàn tất, đối tượng trực tiếp đưa hồ sơ kèm theo giấy Chứng chỉ hành nghề đã được cấp lần đầu (Bản gốc) lên bộ phận một cửa Sở Y tế để nộp (Không gửi qua bưu điện hoặc nhờ người khác chuyển hộ).
- Cán bộ tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan nếu thấy đầy đủ thì viết 2 bản phiếu tiếp nhận hồ sơ (01 bản cho đối tượng ; 01 bản kèm hồ sơ); nếu không đầy đủ theo qui định trả lại cho đối tượng và hướng dẫn để họ hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.
- Chuyển hồ sơ cho cán bộ phòng Nghiệp vụ Y kiểm tra tất cả các các nội dung theo qui định theo chuyên môn kèm thủ tục hành chính.
+ Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì trong vòng 10 ngày Sở Y tế phải gửi văn bản thông báo và hướng dẫn cho đối tượng bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: - Trong vòng thời gian 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu đối tượng không nhận được giấy thông báo của Sở Y tế hướng dẫn bổ sung hồ sơ, như vậy hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
- Sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đối tượng trực tiếp liên hệ với bộ phận một cửa hoặc cán bộ phụ trách để nhận Chứng chỉ gia hạn.
Bước 3: Khi đã có giấy Chứng chỉ gia hạn, đối tượng trực tiếp đến Sở Y tế nộp lệ phí thẩm định theo qui định và nhận biên lai thu tiền. Trực tiếp đem biên lai thu tiền đến bộ phận một cửa (cán bộ phụ trách) để nhận Chứng chỉ hành nghề gia hạn
Đơn xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề
Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp)
Bản cam kết thực hiện đúng các qui định về hành nghề
Nếu Cán bộ viên chức giấy cho phép hành nghề ngoài giờ do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu
02 ảnh màu chân dung 4 cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn chứng chỉ hành nghề Phòng khám chuyên khoa Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu tư nhân - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-013121-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27