Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-051077-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Hoặc tại địa điểm đã được thông báo trước
Thời hạn giải quyết: Theo thông báo cho từng cuộc bán đấu giá cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng (tổ chức, cá nhân) nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền…(tùy theo từng trường hợp cụ thể)
Bước 2: Đấu giá viên kiểm tra hồ sơ, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo qui định, ký xác nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá; cấp biên lai thu tiền đặt trước, phí đấu giá theo qui định
Đơn đăng ký tham gia đấu giá (khách hàng tự kê khai theo mẫu)
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền…(tùy theo từng trường hợp cụ thể)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tham gia đấu giá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí đối với người tham gia đấu giá (theo giá trị tài sản): Từ 20 triệu đồng trở xuống 20.000đ
Phí thu đối với người có tài sản bán đấu giá (theo giá trị tài sản): Từ 1 triệu đồng trở xuống 50.000đ
Trên 500 triệu đồng 500.000đ
Từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng 5% giá trị tài sản bán được
Từ trên 1 tỷ đồng 18.500.000đ+0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ đồng
Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 5 triệu đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100 triệu đồng
Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đ
Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 50.000đ
Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tham gia đấu giá tài sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-051077-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22