Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-071713-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã, Đoàn thể chính trị-xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi nhận được thông báo có trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức nuôi dưỡng tạm thời trẻ em đó
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình địa phương để tìm cha mẹ đẻ của trẻ. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng không tìm thấy cha mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Bước 3: Cán bộ Tư pháp vào sổ đăng ký khai sinh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp 01 bản chính giấy khai sinh cho người đi khai sinh
Biên bản về trẻ em bị bỏ rơi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-071713-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28