Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-072091-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Công an huyện, Công an xã, Ban tự quản các thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình giấy chứng sinh, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh thay bằng văn bản có xác nhận của người làm chứng (trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh đó là có thực), sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của bố và mẹ, người đi khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, xác định nội dung khai sinh. Sau đó ghi vào sổ đăng ký khai sinh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và cấp bản chính khai sinh (01 bản) và cấp số lượng bản sao theo yêu cầu của người đi khai sinh
Giấy chứng sinh hoặc giấy giấy xác nhận của người làm chứng hoặc giấy cam đoan về việc sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-072091-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29