Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-073274-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh từ sổ gốc nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp huyện (thành phố) và nộp lệ phí theo quy định
Bước 2: Cán bộ Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả, đối chiếu với sổ gốc đăng ký khai sinh hiện đang lưu giữ, ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) ký
Bước 3: Phòng tư pháp tiến hành cấp cho người đăng ký 01 bản chính Giấy khai sinh và thu hồi các giấy tờ hộ tịch cũ có liên quan để lưu hồ sơ
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3)
Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Bản chụp giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu
Trích lục Sổ khai sinh lưu tại xã, phường, thị trấn hoặc sao chụp trong sổ Đăng ký khai sinh có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3 )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-073274-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27