Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-281193-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại; Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại nộp hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới (gọi tắt là Hạt Kiểm lâm).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, động vật và cấp giấy chứng nhận
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời, lập sổ theo dõi theo mẫu.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Hạt Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, Hạt Kiểm lâm giao trả cho tổ chức được cấp.
Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm trại nuôi; mô tả trại nuôi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Bản sao chụp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-281193-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29