Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS513
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
- Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần và sáng thứ 7 (trừ các ngày lễ, Tết, chiều thứ 7, chủ nhật).
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định; 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Bước 3: Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan, tổ chức phải đang còn quản lý sổ gốc (Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch)
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính
Số bộ hồ sơ: Không quy định.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [188]
Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ - Quảng Bình
Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi - Quảng Bình
Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Bình
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Quảng Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Giãn tiến độ đầu tư - Quảng Bình
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Quảng Bình
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Quảng Bình
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh). Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh). Đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng - Quảng Bình
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) - Quảng Bình
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Bán doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Quảng Bình
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Quảng Bình
Giải thể doanh nghiệp - Quảng Bình
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Quảng Bình
Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án - Quảng Bình
Đăng ký kết hôn - Quảng Bình
Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Quảng Bình
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con - Quảng Bình
Đăng ký khai tử - Quảng Bình
Đăng ký khai sinh lưu động - Quảng Bình
Đăng ký kết hôn lưu động - Quảng Bình
Đăng ký khai tử lưu động - Quảng Bình
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Quảng Bình
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Quảng Bình
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Quảng Bình
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Quảng Bình
Đăng ký giám hộ - Quảng Bình
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Quảng Bình
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Quảng Bình
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Quảng Bình
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Quảng Bình
Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Quảng Bình
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Quảng Bình
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ - Quảng Bình
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Cấp bản sao trích lục hộ tịch - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Quảng Bình
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Quảng Bình
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Quảng Bình
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Quảng Bình
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Quảng Bình
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác - Quảng Bình
Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác - Quảng Bình
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp(KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Cấp giấy phép kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) - Quảng Bình
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân - Quảng Bình
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp - Quảng Bình
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức - Quảng Bình
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Quảng Bình
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Quảng Bình
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Quảng Bình
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Quảng Bình
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội - Quảng Bình
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Quảng Bình
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia - Quảng Bình
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác với các đối tác thuộc các nước thành viên khối APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Bình
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - Quảng Bình
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Quảng Bình
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Quảng Bình
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Quảng Bình
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng - Quảng Bình
Công nhận nghề truyền thống - Quảng Bình
Công nhận làng nghề truyền thống - Quảng Bình
Hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương - Quảng Bình
Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường - Quảng Bình
Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ - Quảng Bình
Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp - Quảng Bình
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AlDS - Quảng Bình
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Bình
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng - Quảng Bình
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Quảng Bình
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP - Quảng Bình
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Quảng Bình
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Bình
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm - Quảng Bình

0
29