Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS322
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan
Bước 3: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép đầu tư
Tờ trình xin phép đầu tư (theo mẫu): 03 bản chính
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của UBND tỉnh: 01 bản sao công chứng
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt: 01 bộ photo
Thiết kế cơ sở; số lượng: 01 bộ chính
Dự án đầu tư khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại điều 14, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới: 20 bộ chính
Các văn bản pháp lý liên quan: 03 bộ sao công chứng
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (quy định số lượng từng loại như trên thành phần hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình xin phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án Mức phí tính theo tỷ lệ %
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS322
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31