Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS871
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chức, viên chức các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC lập hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC gửi về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Số 03 - đường Nguyễn Trải - phường Hải Đình - TP. Đồng Hới.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an tỉnh có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ do Công an tỉnh đề nghị, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký văn bản cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ ABTC.
Bước 3: Giao trả hồ sơ:
Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Công an tỉnh. Khi nhận được văn bản trên, Công an tỉnh thông báo cho doanh nhân đến nhận và nộp hồ sơ cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công chức, viên chức nhà nước phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND, cụ thể:
- Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
- Được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi công tác nước ngoài để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.
Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của sở, ban, ngành;
Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC;
Bản sao thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình ABTC;
Bản sao Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Chủ tịch UBND tỉnh để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác với các đối tác thuộc các nước thành viên khối APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS871
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Cư trú – Xuất nhập cảnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
18