Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS880
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ về:
Bộ phận Một cửa - Sở Y tế Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 02 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 0232 3844656.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 14h đến 16h30’ các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ, tết.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan, nếu đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và thu phí thẩm định. Nếu chưa đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ đúng quy định.
Bước 3: Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp đủ điều kiện theo quy định sẽ cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 60 ngày.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp không đủ điều kiện để thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trên Phiếu tiếp nhận, cá nhân đến Bộ phận một cửa Sở Y tế nộp lệ phí và nhận chứng chỉ hành nghề.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
. Điều kiện:
2.1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận là lương y;
c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2.2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2.3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
2.4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Quy định tại Điều 18 Mục I Chương 3 Luật khám bệnh, chữa bệnh
Đối tượng: Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng). Theo quy định tại Điều 17 Mục 1 và Điều 26 Mục 2 Chương 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề
1. Bác sỹ, y sỹ.
2. Điều dưỡng viên.
3. Hộ sinh viên.
4. Kỹ thuật viên.
5. Lương y.
6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề.
1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:
a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;
b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.
3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu;
Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động đề nghị thay đổi;
Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;
Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
Hai ảnh màu 04 x 06cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Văn bản xác nhận quá trình thực hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề 190.000 đồng
Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề 360.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS880
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27