Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-112072-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, trường hợp phải xác minh thì thời gian không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký nuôi con nuôi phải xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký việc nuôi con nuôi
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trong đó, kiểm tra, xác minh kỹ các nội dung sau:
+ Tính tự nguyện của việc cho và nhận nuôi con nuôi;
+ Tư cách của người nhận nuôi con nuôi;
+ Mục đích nhận nuôi con nuôi.
Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi và cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi (theo mẫu)
Giấy thoả thuận việc cho và nhận nuôi con nuôi (theo mẫu)
Bản sao giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi (nếu là trẻ em bị bỏ rơi)
Chứng minh nhân dân của người nhận nuôi con nuôi
Sổ hộ khẩu của người nhận nuôi con nuôi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thoả thuận việc cho và nhận con nuôi
Tải về
Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy tờ hộ tịch 3.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú trong nước - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-112072-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24