Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-027440-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự
Cách thức thực hiện: Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an và Tòa án (nếu có) thì thời hạn không quá 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1:
Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Sở tư pháp. Cá nhân yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho mình
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú
+ Bước 2: Nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp hướng dẫn người nộp hồ sơ khai mẫu tờ khai yêu cầu; kiểm tra các nội dung khai trong tờ khai và sự hợp lệ của các giấy tờ kèm theo. Nếu xét thấy hồ sơ đã hợp lệ thì thụ lý hồ sơ, thu lệ phí và viết Phiếu biên nhận giao cho người nộp
+ Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp làm thủ tục gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp và kèm theo một bộ hồ sơ cho Công an tỉnh để tra cứu hồ sơ
+ Bước 3: Sau khi nhận Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của Công an tỉnh, nếu kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có hay không có án tích thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu nhằm làm rõ đương sự có hay không có án tích
+ Bước 4: Sau khi nhận kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an và Tòa án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu)
Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật
Văn bản ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền
Giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có)
Văn bản yêu cầu đối với cơ quan, tồ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)
Tải về
Văn bản yêu cầu đối với cơ quan, tồ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với cá nhân 200.000đồng/Iần/người
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ 100.000đồng/lần/người
Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp + Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; + Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-027440-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40