Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-052066-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thuận phân chia di sản thừa kế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người yêu cầu công chứng:: - Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ cho Công chứng viên để yêu cầu công chứng và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp để đối chiếu và viết phiếu yêu cầu công chứng.
Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ thì Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung; hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì Công chứng viên tiến hành hoàn tất thủ tục để công chứng hoặc viết phiếu hẹn.
- Bước 2: Theo phiếu hẹn những người yêu cầu phân chia di sản thừa kế phải có mặt tại Phòng Công chứng để tiến hành ký kết văn bản thuận phân chia di sản thừa kế.
- Bước 3: Người yêu cầu nộp lệ phí, phí và nhận hồ sơ tại bộ phận trả hồ sơ.
Đối với cơ quan nhà nước:: - Bước 1: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu công chứng theo thứ tự kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Việc kiểm tra bao gồm việc kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo qui định của pháp luật hay không.
Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết văn bản thuận phân chia di sản thừa kế có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của văn bản thuận phân chia di sản thừa kế là không có thật thì Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng
- Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật thì Công chứng viên tiến hành thụ lý chuyển cho chuyên viên lập văn bản thuận phân chia di sản thừa kế theo yêu cầu.
Nếu văn bản thuận phân chia di sản thừa kế đã được soạn thảo sẵn thì Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản thuận phân chia di sản thừa kế; nếu trong dự thảo văn bản thuận phân chia di sản thừa kế có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của văn bản thuận phân chia di sản thừa kế không phù hợp với thực tế thì Công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
Đúng ngày hẹn khách đến đọc kiểm tra nội dung của hợp đồng (đối với hợp đồng người đi công chứng yêu cầu Công chứng viên soạn thảo). Trường hợp khách có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Công chứng viên xem xét và thực hiện sửa đổi bổ sung, nếu đồng ý thì Công chứng viên hướng dẫn khách ký, điểm chỉ vào từng trang của văn bản thuận phân chia di sản thừa kế.
Công chứng viên ghi lời chứng ký vào từng trang của văn bản thuận phân chia di sản thừa kế
- Bước 3: Bộ phận văn thư đóng dấu, thu phí trả hồ sơ cho người có yêu cầu
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người thỏa thuận chia di sản phải tự nguyện, sáng suốt, minh mẫn, không bị ép buộc
- Có người làm chứng nếu người giao kết không biết đọc, không ký, không điểm chỉ được
- Người không biết tiếng Việt thì phải có người phiên dịch
Phiếu yêu cầu công chứng
Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
Văn bản thuận phân chia di sản thừa kế
Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn...)
Giấy chứng tử của người để lại di sản
Di chúc (nếu có)
Giấy nhường quyền thừa kế (nếu có)
Văn bản nhường thừa kế (nếu có)
Văn bản ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng: Theo giá trị tài sản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng văn bản thuận phân chia di sản thừa kế - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-052066-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31