Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152856-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đại diện cho tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn các thủ tục cần có
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ cơ chế một cửa của Sở Công Thương
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại điện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, CB tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để tổ chức trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hợp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận Đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mô hóa lỏng (LPG) vào chai của Sở Công Thương
Tờ trình/Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai cho Trạm nạp
Bản sao các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của Trạm tại thời điểm gần nhất
Bản sao các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường của Trạm như cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác tại thời điểm gần nhất
Các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp LPG, danh sách và các quyết định giao nhiệm vụ liên quan
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu chiết nạp
Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất
Hợp đồng thuê chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai còn hiệu lực (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
23