Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS315
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án Bộ giao địa phương phê duyệt)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thẩm định thuộc Bộ hoặc cơ quan thẩm định thuộc địa phương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng email đến Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (số 182, đường Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi). Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ trình duyệt cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc đầu mối quản lý dự án đối với dự án Bộ giao địa phương phê duyệt (gọi tắt là cơ quan thẩm định thuộc địa phương) để tổ chức thẩm định, lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Cơ quan thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ, bao gồm
- Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
- Các nội dung trong văn bản trình duyệt
Bước 3: Trình và phê duyệt: Cơ quan thẩm định thuộc địa phương lập báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt KHLCNT trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 4: Trả kết quả bằng hình thức trả trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện hoặc qua email
Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản chính)
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (trường hợp điều chỉnh, bổ sung) (bản chụp)
Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có) (bản chính)
Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)
Đối với dự án ODA đồng thời với hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư, Chủ dự án phải gửi văn bản thỏa thuận về KHLCNT (đối với dự án Bộ giao địa phương phê duyệt)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16