Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101956-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Tổ chức, cá nhân: - Thương nhân đề nghị cấp gia hạn, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định.
- Nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan tại Phòng Công thương.
- Nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Nhận phiếu hẹn.
- Nhận kết quả tại Phòng Công thương.
Đối với Phòng Công thương cấp huyện: - Cung cấp Hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần Hồ sơ (nếu có yêu cầu).
- Kiểm tra, tiếp nhận Hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân.
- Thu phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy phép.
- Lập phiếu tiếp nhận Hồ sơ, lập phiếu hẹn trả kết quả.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Phòng Công thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công chứng giấy chứng nhân quyền sở dụng đất (chính chủ) hoặc hợp đồng thuê sử dụng điểm kinh doanh với thời gian tối thiểu 01 năm
- Đơn đề nghị cấp gia hạn, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế (công chứng).
- Văn bản giới thiệu, bản kê nguồn gốc rượu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ ( bản chính).
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm) (công chứng).
- Đối với doanh nghiệp: Bản cam kết vệ sinh môi trường; bản cam kết phòng cháy chữa cháy; giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (công chứng).
- Đối với hộ cá thể: Tự cam kết đảm bảo thực hiện tốt các quy định về Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với địa phương.
- Bản chính giấy phép đã hết hạn hoặc bị hư hỏng, rách nát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp gia hạn hoặc cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu -Phụ lục 09
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 50.000 đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101956-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28