Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104074-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân
- Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ; Lấy xác nhận của Trạm y tế xã, phường, thị trấn về tình trạng sức khoẻ của người hoạt động kháng chiến, tình trạng dị tật, dị dạng của con đẻ người hoạt động kháng chiến; Lấy xác nhận của Bệnh viện tỉnh về tình trạng vô sinh;
- Hoàn thiện nội dung tờ khai;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận chính sách - xã hội xã, phường, thị trấn;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Nhận kết quả giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ. Các yêu cầu, điều kiện.
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân lên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.
- Trả kết quả giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.
- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Bản khai cá nhân:
- Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng minh đối tượng có tham gia hoạt động ở chiến trường có chất độc hoá học: lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân, huy chương chiến sĩ giải phóng;
- Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện tỉnh hoặc giấy xác nhận có con dị dạng dị tật của Trạm y tế xã (trường hợp vô sinh hoặc có con bị dị dạng, dị tật);
- Giấy xác nhận của Trạm y tế xã về tình trạng sức khoẻ;
- Biên bản kiểm thảo có con bị dị dạng chết sau sinh (trường hợp có con dị dạng bị chết sau sinh);
- Giấy xác nhận của người làm chứng (trường hợp có con dị dạng chết sau sinh);
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã;
- Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt xã;
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (kèm theo danh sách).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2).; Giấy xác nhận ; Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công xã (mẫu số 7-HH3)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104074-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27