Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106136-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chinh phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện.Phòng Người có công Sở Lao động Thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, Thị trấn nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ ( Sở Lao động TB và XH lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh )
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Kèm Bằng Tổ quốc ghi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Thân nhân của liệt sỹ làm đơn (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú tiến hành họp xét duyệt và làm thủ tục chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.
+ Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy báo tử và lập văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét (nếu đủ điều kiện) thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhân liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ.
+ Đối tượng đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nhận kết quả.
Đơn đề nghị của cá nhân
Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân xã, phường
Bản sao công chứng một trong các loại giấy tờ có liên quan đến người hy sinh
Giấy báo tử
Văn bản và danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị xác nhận liệt sỹ (dân chính) hy sinh từ 31/12/1994 về trước - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106136-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21