Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106579-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý đầu tư và công trình trọng điểm tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 10 ngày, Sở Tài chính 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức (doanh nghiệp): + Có công văn đề nghị của đơn vị gửi các ngành có liên quan.
+ Lập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Gửi công văn và hồ sơ đến Sở Tài chính.
+ Nhận kết quả tại Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Đối với Sở Tài chính: + Kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.
+ Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có dự án thực hiện khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở các khu vực lân cận dự án.
+ Tổ chức họp liên ngành.
Công văn đề nghị của đơn vị (bản chính)
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản pho to)
Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm Bản quy hoạch chi tiết sử dụng đất của cấp có thẩm quyền (bản pho to có công chứng)
Báo cáo dự án khả thi (bản pho to)
Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế tổng dự toán (bản pho to có công chứng)
Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền (bản pho to)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và trình duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với đất giao thực hiện dự án - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106579-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32