Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106617-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chuẩn bị đủ hồ sơ đăng ký duyệt trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Danh sách người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, giáo dục định hướng
Bản công chứng hộ khẩu và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài của từng người lao động
Bản phô tô chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, vé máy bay, bản sao hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động với người lao động của từng người lao động
Số bộ hồ sơ: Mẫu 1 (03 bản)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, giáo dục định hướng-Mẫu số 02
Văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài -Mẫu số 01
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh đi xuất khẩu lao động qua các doanh nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106617-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30