Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107309-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: - Tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và lấy phiếu hẹn nhận kết quả tại đây.
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: - Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn và trả kết quả.
- Tờ khai tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất (bản chính).
- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc giao đất hoặc cho thuê đất (bản sao công chứng).
- Bản đồ hiện trạng giao đất, thuê đất (bản sao).
- Biên bản bàn giao đất tại thực địa (bản sao).
- Biên bản thẩm tra đất đai (bản sao).
- Quyết định ưu đãi đầu tư, xác nhận của cấp có thẩm quyền về đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có) – sao công chứng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ)
Tải về
Tờ khai tiền thuê đất (Mẫu số 02-05/TTĐ)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107309-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15