Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107687-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục đo đạc và bản đồ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: - Tổ chức xin cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị thẩm định hồ sơ nộp tại phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế.
- Nhận kết quả tại phòng Đo đạc bản đồ.
Sở Tài nguyên và môi trường: - Hướng dẫn lập các thành phần có trong hồ sơ.
- Nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ.
- Kiểm tra thực tế tại đơn vị xin bổ sung nội dung giấy phép, lập biên bản thẩm định, nếu đủ điều kiện bổ sung nội dung giấy phép trình hồ sơ lên Cục Đo đạc và Bản đồ. Trường hợp không đủ điều kiện trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do bằng văn bản.
- Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (bản chính).
- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 6 kèm theo Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo (Mẫu số 6)
Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (Mẫu số 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107687-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45