Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107369-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: - Tổ chức đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị thẩm định hồ sơ nộp tại phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế.
- Nhận kết quả tại phòng Đo đạc bản đồ.
Sở Tài nguyên và môi trường: - Hướng dẫn lập các thành phần có trong hồ sơ.
- Nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ.
- Kiểm tra thực tế tại đơn vị đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ, lập biên bản thẩm định, nếu đủ điều kiện đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ: xác nhận bản đăng ký. Trường hợp không đủ điều kiện trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do bằng văn bản.
Bản đăng ký theo Mẫu số 1 (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ (Mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107369-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25