Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107781-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến tham gia thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; của Chính phủ
Bước 2: Nộp đủ hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 3: Có phiếu giao nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ chức tư vấn
Văn bản thoả thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các dự án nhóm B do địa phương đầu tư
Văn bản thoả thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các dự án, công trình xây dựng Đê biển nằm trong chương trình đê biển của Chính phủ
Văn bản đề nghị tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của Sở Kế hoạch và đầu tư
Các văn bản về chủ chương đầu tư của cấp quyết định đầu tư (Bản sao có công chứng)
Văn bản chỉ định thầu tư vấn lập Dự án ( Bản sao công chứng)
Dự án đầu tư
Thiết kế cơ sở của công trình (Phần thuyết minh và phần bản vẽ)
Bản vẽ tổng mặt bằng, (Quy hoạch tổng mặt bằng)
Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất
Biên bản nghiệm thu khảo sát địa hình địa chất
Các văn bản pháp lý khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107781-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21