Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-113180-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoăc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết hồ sơ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ:: - Tự lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng ; hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Nộp lệ phí tại bộ phận kế toán Sở Xây dựng
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”
Đối với Sở Xây dựng:: - Hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”
- Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Thu tiền lệ phí theo quy định tại bộ phận kế toán
- Trả kết quả tại bộ phận “một cửa”
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù
- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí
- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định
- Có ít nhất 5 năm tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 3 năm
- Có giấy chứng nhận đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng
- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 6 tại ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-113180-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21